Alps - Alpes - Alpi - Alpen - Alpe

Homoalpinus

- 1983 - Ivan Gams divise la Slovénie en 5 macrorégions.
Les zones alpines correspondent au N° 1 Alpe (Alpes) et N° 2 Predalpskisvet (Préalpes).

Noms

1

Alpe

   
1.1
Julijske Alpe    
1.2
Kamniško-SavinjskeAlpe    
1.3
Karavanke
   

2

Predalpskisvet

   
2.1
Predalpskohribovje        
2.1.1
Zahodnopredalpskohribovje        
2.1.1.1
Beneško-slovensko in tolminsko hribovje        
2.1.1.2
Cerkljansko-Idrijsko hribovje        
2.1.1.3
Škofjeloško in Polhograjsko hribovje        
2.1.2
Vzhodnopredalpskohribovje        
2.1.2.1
Posavskohribovje        
2.1.3
Severovzhodnopredalpskohribovje        
2.1.3.1
ZgornjaSavinjskadolina        
2.1.3.2
Velenjskakotlina        
2.1.3.3
VitanjskeKaravanke        
2.1.3.4
PohorskoPodravje        
2.2
Ljubljanskakotlina
   
2.2.1
Dežela in Blejski kot    
2.2.2
Dobrave    
2.2.3
Kranjsko-Sorško polje    
2.2.4
Bistriška ravan
   
2.2.5
Ljubljansko polje    
2.2.6
Ljubljansko barje    
2.2.7
Ljubljana        
 

Autres secteurs

       

3

Primorje ali submediteranska Slovenija

   

4

Dinarske planote celinske Slovenije

   

5

Subpanonska Slovenija

   
     

Divisions-Subdivisions-Références bibliographiques