Alps - Alpes - Alpi - Alpen - Alpe

Homoalpinus

Division des Alpes slovènes selon Svetozar Ilešič - (1958-1974)

Svetozar Ilešič divise la Slovénie en 5 régions principales dont deux d'entre-elles s'appliquent au territoire alpin : Alpske pokrajine (Alpes) et Predalpskepokrajine (Préalpes).
De nombreux noms de région furent renommés en 1974.

Noms
1
Alpske pokrajine
   
1A
Zahodne alpske pokrajine    
1A.1
Julijske Alpe z dolinskimi mikroregijami    
1A.1.1
Zgornja Soška dolina    
1A.1.2
Bohinj
   
1A.1.3

Jeseniška dolina
(Zgornja Savska dolina)
   
1A.1.4
Kanalska dolina        
1A.2
Gorenjske dobrave in ravnine    

1A.3
Zahodne Karavanke    
1A.4
Karnijske Alpe    
1A.5
Ziljska dolina    
1A.6
Ziljske Alpe        
1A.7
Zahodnokoroške gore in ravnine    
1B
Vzhodne alpske pokrajine    
1B.1

Vzhodne Karavanke in Kamniške Alpe z dolinskimi mikroregijami
(Vzhodne Karavanke in Savinjske ali Kamniške Alpe)
   
1B.1.1
Jezersko    
1B.1.2
Zgornja dolina Bele    
1B.1.3
Zgornja Savinjska dolina    
1B.2
Vzhodnokoroške dobrave in ravnine    
2
Predalpskepokrajine
   
2A
Zahodne predalpske pokrajine    
2A.1
Tolminsko hribovje s srednjo dolino Soče
   
2A.2
Cerkljansko-idrijsko hribovje    
2A.3
Škofjeloško-polhograjsko hribovje    
2A.4
Osrednje ravnine Ljubljanske kotline        
2B
Vzhodne predalpske pokrajine    
2B.1
Visoko Posavsko hribovje        
2B.2
Nizko Posavsko hribovje    
2B.3
Spodnja Savinjska dolina (Celjska kotlina)    
2B.4
Savinjsko predgorje    
2B.5
Konjiško-vitanjsko hribovje    
2C
Severovzhodne predalpske pokrajine    
2C.1
Pohorsko Podravje z vmesnimi visokogorskimi mikroregijami    
2C.1.1
Pohorje    
2C.1.2
Uršlja gora    
2C.1.3
Golica    

Autres secteurs

   
3
Subpanonske pokrajine
   
4
Kraške pokrajine notranje Slovenije
   
5
Primorske pokrajine (Submediteranske pokrajine)
       
     

Divisions-Subdivisions-Références bibliographiques